לְמַמֵן

סִימָן מִסחָרִי

סימן מסחרי הוא בידול משפטי ממוצרים אחרים, כפי שמעידים סוג כלשהו של מילה, ביטוי או סמל ייחודיים. סימן מסחרי מזהה אך ורק מוצר או שירות, ולכן הוא נחשב לחלק מרכזי במאמץ מיתוגי של עסק. בארצות הברית ניתן לרשום סימן מסחרי במשרד הפטנטים והסימנים המסחרי של ארצות הברית. במדינות אחרות יש מוסדות דומים. לאחר רישומו, סימן מסחרי מעניק לבעלים שימוש בלעדי בצורת הבחנה זו.

עלות סימן מסחר יכולה להיות מוכרת כנכס במאזן של הארגון. כנכס, ניתן לקנות, למכור או להעניק רישיון לסימן מסחרי לתקופה מסוימת.