לְמַמֵן

איגוד נדל"ן לאינטרסים משותפים

עמותת נדל"ן למען תחומי עניין משותפים שולטת בקהילת אינטרסים משותפת, כגון פיתוח בית משותף או יחידות זמן משותף. העמותה אחראית לתחזוקת נכסים ותיקונים, שירותי ניהול ומשימות אחרות המוגדרות במסמכים השלטוניים שלה, אשר לעתים קרובות מקבלים קבלנות בחברה לניהול נכסים. העמותה ממומנת על ידי הערכות חברים שוטפות. חברים בוחרים את דירקטוריון העמותה, המייצג את האינטרסים שלהם בעמותה.