לְמַמֵן

הגדרת החזר

החזר הוא תשלום ששולם לצד אחר שהוציא הוצאה מטעם הגורם המשלם. ההחזרים נעשים בדרך כלל לעובדים באמצעות דוחות ההוצאות שלהם כאשר הם מוציאים כספים מטעם מעסיקיהם. מדיניות החברה מתארת ​​בדרך כלל אילו תשלומי עובדים יוחזרו על ידי המעסיק, כגון עלויות נסיעה ועלויות מסוימות הקשורות לחינוך.