לְמַמֵן

הלוואה ירוקת עד

הלוואה ירוקה-עד היא קו אשראי מסתובב שאינו מחייב את הלווה לשלם את יתרת החוב בשום שלב לפני מועד הפירעון של ההלוואה. הלוואות ירוקות עד שימושיות במיוחד עבור לווים שאין להם את המשאבים הכספיים לפרוע יתרות הלוואות על בסיס קבוע. הם מסוכנים יותר עבור המלווה, שעליו להמתין עד למועד הפירעון כדי לקבל פירעון. דוגמאות להלוואות ירוקות עד הינן הסדרי חשבון משיכת חשבונות וכרטיסי אשראי.

הלוואה ירוקת עד ידועה גם כהלוואה מסתובבת.