לְמַמֵן

ועדת תקציב

ועדת תקציב היא קבוצת האנשים בארגון הבודקת, מתאימה ומאשרת את התקציבים שהוגשו על ידי מנהלי המחלקות. חברי הוועדה גם בודקים ומאשרים בקשות לתקציב הון. לאחר סיום התקציב, עוברת הוועדה להשוות תוצאות בפועל לתקציב ולנקוט בצעדים כדי להבטיח שהתוצאות בפועל לא יסטו מהציפיות.

מכיוון שהתקציב אמור לתמוך בכיוון האסטרטגי של הארגון, כל חברי ועדת התקציב צריכים להיות בקיאים בפרטי האסטרטגיה של הישות; פירוש הדבר שכולם חברים בהנהלה הבכירה.