לְמַמֵן

יחס עלות

יחס העלות הוא חלקו של עלות הסחורה הזמינה למחיר הקמעונאי של אותם טובין. היחס הוא מרכיב בשיטה הקמעונאית, המשמשת לאמידת כמות המלאי הסופי. הרעיון משמש קמעונאים.