לְמַמֵן

הגדרת סיכון אשראי

סיכון אשראי הוא סיכון הפסד עקב הלווה שאינו מחזיר הלוואה. באופן ספציפי יותר, הכוונה היא לסיכון של המלווה להפריע לתזרימי המזומנים שלו כאשר הלווה אינו משלם לו קרן או ריבית. סיכון אשראי נחשב לגבוה יותר כאשר אין ללווה מספיק תזרימי מזומנים לתשלום הנושה, או שאין לו מספיק נכסים לפירוק להחזר הנושה. אם הסיכון לאי תשלום גבוה יותר, הסיכוי שהמלווה ידרוש פיצוי בצורה של ריבית גבוהה יותר.

האשראי המוארך הוא בדרך כלל בצורה של הלוואה או חייבת. במקרה של הלוואה שלא שולמה, סיכון אשראי יכול לגרום לאובדן ריבית על החוב והן על קרן שלא שולמה, ואילו במקרה של חשבון שאינו משולם, אין הפסד ריבית. בשני המקרים הצד המעניק אשראי עשוי גם להעלות עלויות גבייה מצטברות. יתר על כן, הצד שחייבים לו מזומנים עלול לסבול מהפרעה מסוימת בתזרימי המזומנים שלו, אשר עשויים לדרוש חוב או הון יקר לכיסוי.

סיכון אשראי הוא סוגיה פחותה שבה הרווח הגולמי של הצד המוכר במכירה גבוה למדי, מכיוון שהוא באמת מסתכן בהפסד רק על החלק הקטן יחסית של חשבון החשבון המורכב מעלותו שלו. לעומת זאת, אם המרווחים הגולמיים הם קטנים, סיכון האשראי הופך לנושא מהותי.

סיכון אשראי הוא בעיה מסוימת כאשר חלק גדול מהמכירות באשראי מתרכזות במספר מצומצם של לקוחות, מכיוון שכישלונו של אחד הלקוחות הללו עלול לפגוע קשות בתזרים המזומנים של המוכר. סיכון דומה נוצר כאשר יש חלק גדול מהמכירות באשראי ללקוחות במדינה מסוימת, והמדינה ההיא סובלת מהפרעות המפריעות לתשלומים המגיעים מאותו אזור.

ישנן מספר דרכים להפחתת סיכון האשראי. חברה השוקלת את הארכת האשראי ללקוח יכולה להפחית באופן ישיר ביותר את סיכון האשראי שלה על ידי קבלת ביטוח אשראי בכל חשבוניות שיונפקו ללקוח (ואולי אף תוכל לחייב את הלקוח בגין עלות הביטוח). אלטרנטיבה נוספת היא לדרוש תנאי תשלום קצרים מאוד, כך שסיכון אשראי יהיה קיים לפרק זמן מינימלי. אפשרות שלישית היא לפרוק את הסיכון למפיץ על ידי הפניית הלקוח למפיץ. אפשרות רביעית היא לדרוש ערבות אישית על ידי מי שיש לו משאבים אישיים משמעותיים.

מלווה המעוניין להפחית את סיכון האשראי שלו יכול לעשות זאת על ידי הגדלת הריבית על כל הלוואות שהונפקו, הדורשות בטחונות ניכרים או דרישה למגוון התניות חוב המאפשרות לו להתקשר להלוואה אם ​​יפרו אותן ולכפות על הלקוח לשלם את החוב לפני שמותר לו לבזבז כספים על פעילויות אחרות (כגון תשלום דיבידנד).

תנאים דומים

סיכון אשראי מכונה גם סיכון ברירת מחדל.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found