לְמַמֵן

ביטוח עצמי

ביטוח עצמי מתרחש כאשר עסק בוחר לספוג את הסיכון להפסד, במקום להעביר אותו למבטח צד ג '. באופן אידיאלי, משמעות הדבר היא כי הישות המבוטחת העצמית מפרישה כספים לשימוש כאשר מתרחש הפסד משמעותי; הכספים מגיעים מדמי ביטוח ששולמו למבטח. גישה זו יכולה לחסוך כסף על ידי ביטול הרווח של מבטח. עם זאת, הוא גם מציג את הסיכון לאובדן אם ארגון חווה הפסד גדול ובלתי צפוי. כתוצאה מכך, מרבית הגופים המבוטחים בעצמם עדיין מקבלים ביטוח לכיסוי הסיכון להפסדים קטסטרופאליים, תוך כיסוי של כל האירועים הקטנים יותר בעצמם.