לְמַמֵן

גודל מגרש כלכלי

גודל מגרש כלכלי הוא הכמות בה ממוזערים עלויות ההזמנה ונשיאת המלאי עבור קבוצת פריטי מלאי. יש לאזן את עלויות נשיאת המלאי מול עלויות הרכישה, שכן עלויות אלה סותרות זו את זו; עלויות הרכישה גדלות ככל שנפח היחידה שנרכש בכל הזמנה יורד, ואילו עלויות אחזקת המלאי גדלות ככל שמספר היחידות שנרכשו להזמנה גדל.