לְמַמֵן

מחזור ביקורת

מחזור הביקורת הוא פרק הזמן בו רשאים רואי החשבון לעסוק בפעילות ביקורת במסגרת ביקורתם בדוחות הכספיים של הלקוח. לדוגמה, רואי החשבון עשויים לבחון את רישומי המלאי של חברה כמה חודשים לפני סוף השנה כדי לקבוע את הדיוק של רישומי המלאי שלה, תוך הוצאת אישורי קבלה כמה חודשים לאחר מכן, לאחר סגירת הספרים לשנה.