לְמַמֵן

שולי רווח תפעולי

שולי הרווח התפעולי הם הרווחים שהעסק מייצר מפעילותו התפעולית. זה חושף את הכדאיות הפיננסית של פעולות הליבה של עסק לפני כל השפעה פיננסית או מיס חריגה. החישוב הבסיסי של שולי הרווח התפעולי הוא כדלקמן: