לְמַמֵן

חשבון נלווה

חשבון נלווה מגדיל את הערכת השווי של חשבון התחייבות. למעשה, יתרת האשראי בחשבון זה מתווספת לחשבון ההתחייבות איתו הוא משויך. הדוגמא השכיחה ביותר לחשבון נלווה היא חשבון פרמיית האג"ח שלא הופחת, המשמש כאשר עסק מוכר אגרות חוב בפרמיה. פרמיית איגרות החוב שלא הופחתה והתחייבות האג"ח, בשילוב, מייצגות את החבות בפועל של מנפיק האג"ח.

תפיסה זו הינה הפוכה מחשבון קונטרה, המפחית את יתרת החשבון איתו הוא משויך.