לְמַמֵן

הון עצמי ממוצע

הון עצמי ממוצע הוא מושג ממוצע המשמש להחלקת תוצאות חישוב ההחזר על ההון. תפיסה זו מניבה תשואה אמינה יותר על מדידת הון. חישוב ההון העצמי הממוצע הוא ההון העצמי ההתחלתי בתוספת ההון העצמי הסופי, חלקי שניים. מידע זה נמצא במאזן של החברה. הנוסחה המתקבלת היא:

(הון עצמי מתחיל + הון עצמי מסתיים) ÷ 2 = הון עצמי ממוצע

הרעיון שימושי ביותר כאשר מודדים את ההחזר על ההשקעה בתקופה בה עסק מכר כמות גדולה של מלאי. במקרה זה, נתון ההון העצמי הסופי יהיה גבוה בהרבה מהנתון ההתחלתי, מה שמביא לתשואה נמוכה משמעותית על חישוב ההון. אם יש מעט מכירות מניות לאורך זמן, המשמעות היא שקו מגמה של תשואה על מדדי הון יגלה ירידה חדה בכל תקופה בה נמכרת המניה, גם אם התשואות הכוללות של העסק זהות בערך לאורך זמן.

הרעיון יכול להיות מובנה ישירות בנוסחת ההחזר על ההון, כאשר הממוצע נקבע במכנה, כדלקמן:

רווח נקי ÷ ((הון עצמי מתחיל + הון עצמי מסתיים) ÷ 2) = תשואה להון