לְמַמֵן

כאשר טעות חשבונאית היא מהותית

מהותיותה של טעות חשבונאית נקבעת על סמך יחסה להכנסות משוערות לכל השנה והשפעתה על מגמת הרווחים. אם טעות היא מהותית ביחס לתקופת ביניים, אך לא לתוצאות שנת הכספים המלאה, יש לגלות אותה בתקופת הביניים.