לְמַמֵן

תזרים מזומנים חופשי למניה

תזרים מזומנים חופשי למניה מודד את סכום המזומנים שהפריש עסק. הוא מחושב כסך תזרים מזומנים חופשי, חלקי המספר המשוקלל הממוצע של המניות בתקופת המדידה. סכום משמעותי של תזרים מזומנים חופשי למניה, ובמיוחד כשהוא במגמת עלייה, מצביע על כך שלעסק יש מספיק מזומנים כדי לפרוע חוב, לרכוש נכסים, לשלם דיבידנדים וכו '.