לְמַמֵן

פעולות מקריות

פעילות מקרית נחשבת לכל פעילות מניבת הכנסות המתבצעת בתקופת הפיתוח של נכס, המשמשת להפחתת עלות הפיתוח של הנכס. לדוגמא, ארגון עשוי לבחור להמשיך לשכור שטחים בבניין משרדים לפני הורדתם והחלפתם בבתים משותפים. פעולות אלה נפרדות מכל פעילויות שנועדו לייצר החזר על השימוש בנכס.

כאשר יש הכנסות מפעולות נלוות אלה, החשבונאות הנכונה היא ראשית נטו את ההכנסות כנגד עלויות נלוות. פעולות נוספות הן כדלקמן:

  1. עודף ההכנסות מעל העלויות שלהן נחשב לחיסור מעלויות הפרויקט המהוונות.
  2. אם העלויות של פעולות נלוות אלה עולות על הכנסותיהן, גבו את ההפרש בהוצאה כתוצאה.