לְמַמֵן

עתודה מינרלית

שמורת מינרלים היא החלק של משאב מינרלים הניתן למטרה כלכלית, על סמך הערכות ומידע אחר. ניתן לחלק את סיווג עתודות המינרלים לשלושת הסיווגים הבאים:

  • עתודות מוכחות . שמורות בהן גודל, צורה, עומק ותכולת המינרלים של שמורות מבוססים היטב.

  • עתודות אפשריות . בדומה לשמורות מוכחות, אך האתרים לבדיקה, דגימה ומדידה מרוחקים זה מזה או שהם פחות מרווחים בצורה נאותה.

  • עתודות אפשריות . עתודות לא מוכחות שניתוח הנתונים מצביעות עליהן עשויות להיות פחות בר-השבה מאשר עתודות אפשריות.

שלב הפיתוח של המכרה נחשב החל כאשר ההנהלה מסכמת כי קיימות עתודות מינרלים הניתנות להחזרה מסחרית, והחליטה על פיתוח המכרה.