לְמַמֵן

חוות דעת של APB

חוות דעת של APB הינן 31 ההנפקות הסמכותיות של מועצת עקרונות החשבונאות (APB). כל אחת מדעות אלה עסקה בנושא חשבונאי אחר. הכוונה של כל חוות דעת הייתה להבהיר נושא חשבונאי שחווה פרשנויות שונות מנותני הדוחות הכספיים.

דוגמאות לנושאים עליהם דוחות חוות הדעת היו חשבונאות על פחת, חכירה, פנסיה, מיסי הכנסה, רווח למניה, צירופי עסקים, נכסים בלתי מוחשיים, השקעות ודיווח ביניים.

ה- APB פרסם חוות דעת בין השנים 1962-1973. כמה אלמנטים של חוות הדעת שולבו בגוף היורש ל- APB, שהוא הוועדה לתקני חשבונאות פיננסית (FASB).

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found