לְמַמֵן

הֶפסֵד

הפסד הוא עודף של הוצאות על פני הכנסות, בגין עסקה עסקית אחת או בהתייחס לסכום כל העסקאות לתקופה חשבונאית. נוכחות של הפסד לתקופה חשבונאית נצפית מקרוב על ידי משקיעים ונושים, מכיוון שהיא יכולה לאותת על ירידה בכושר האשראי של עסק.

המושג יכול להתייחס גם לאובדן ערך של נכס.