לְמַמֵן

בערבון מוגבל

אחריות מוגבלת היא הרעיון שמלוא הסיכון של משקיע הוא ההשקעה שבוצעו בעסק. תפיסת האחריות המוגבלת שימשה בפיתוח חברות ושותפויות מוגבלות, כאשר המשקיעים יכולים לאבד רק את סכום השקעותיהם בגופים אלה. משקיעים אינם אחראים לכל הפסד שנגרם על ידי גופים אלה העולה על סכום השקעותיהם. תפיסת האחריות המוגבלת שימושית במיוחד להגנה על נכסים אישיים בענפים העלולים לסבול מהפסדים משמעותיים.

הגופים הנפוצים ביותר שאינם משתמשים במושג האחריות המוגבלת הם בעלות יחיד ושותפויות כלליות.