לְמַמֵן

מכירות

מכירות מתייחס להיקף הסחורות והשירותים שנמכרים על ידי עסק בתקופת דיווח. כאשר מכמתים אותו לסכום כספי, הוא ממוקם בחלק העליון של דוח רווח והפסד, ולאחריו גוררות הוצאות תפעול ואחרות כדי להגיע לנתון רווח והפסד. המונח יכול להתייחס גם לארגון מכר של עסק, ולפעילות שקבוצה זו עוסקת בה לאבטחת הזמנות מלקוחות.

מכירות נקראות גם הכנסות בדוח רווח והפסד של ארגון.