לְמַמֵן

מחסור משמעותי

מחסור משמעותי הוא חולשה אחת או שילוב של חולשות בבקרות הפנימיות הקשורות לדיווח הכספי, שהיא פחות חמורה מחולשת בקרה מהותית, ועם זאת היא מספיקה בכדי לבחון את האחראים לניהול הדיווח הכספי של ישות. נוכחות של מחסור כזה אינה אומרת שהתרחש שגיאה מהותית, אך היא מעידה על אפשרות להתרחשות כזו בעתיד.