לְמַמֵן

מטבע קשה

מטבע קשה הוא כל מטבע שמקובל באופן נרחב להסדרת עסקאות תשלום. יש לו את המאפיינים הבאים:

  • המטבע נוטה לא להשתנות הרבה בטווח הקצר

  • המטבע נזיל מאוד בשוק מטבע החוץ

מאפיינים אלה נותנים ביטחון לחברות כי ניתן להשתמש במטבעות קשים להסדרת עסקאות מבלי לדאוג לתנודות שער חליפין חריגות.

מטבע קשה מקורו בדרך כלל במדינה שיש לה כלכלה חזקה וסביבה פוליטית יציבה. דוגמאות למטבעות קשים הם הדולר האמריקאי, הלירה הבריטית, האירו האירופי, הפרנק השוויצרי והין היפני. מטבעות קשים הם בעלי ערך רב יותר מאשר המטבעות של מדינות אחרות.