לְמַמֵן

יחס תזרים מזומנים להוצאות הוניות

יחס תזרים המזומנים להוצאות ההון משמש לקביעת יכולתו של ארגון לרכוש נכסי הון באמצעות תזרים המזומנים החופשי שלו. זה מחושב על ידי חלוקת תזרים המזומנים מפעילות לפי הוצאות הון. יחס גבוה מצביע על כך שלעסק יש צורך מופחת להשתמש במימון חוב או הון כדי לתמוך בדרישות הוצאות ההון שלו. לעומת זאת, יחס נמוך מצביע על כך שההנהלה עשויה להיות מוגבלת על ידי זמינות המימון, ולכן ייתכן שיהיה עליה לשמור על רכוש קבוע זמן רב יותר מהמקובל.