לְמַמֵן

הקצאה על בסיס נפח

הקצאה מבוססת נפח היא הקצאה של עלויות תקורה של המפעל בהתבסס על יחידת פעילות, ולא עלות. דוגמאות לבסיסי הקצאה כאלה הם:

  • כמות הצילומים המרובעים בשימוש

  • מספר שעות העבודה בשימוש

  • מספר שעות המכונה בשימוש

  • מספר היחידות המיוצרות

ניתן להשיג רמה משופרת של דיוק הקצאות כאשר נוצרות מספר מאגרי עלויות תקורה, כאשר העלויות בכל אחת מהן מוקצות באמצעות בסיס ההקצאה הרלוונטי ביותר.