לְמַמֵן

חשבונאות פיצויים נדחים

חשבונאות פיצויים נדחים

אם הסדר פיצויים נדחה מבוסס על ביצועי העובד בפרק זמן מסוים, צברו את עלות הפיצוי הנדחה באותה תקופת ביצוע.

אם הפיצוי הנדחה מבוסס על שירות שוטף ועתידי, צברו רק הוצאה בגין אותו חלק מהפיצוי המיוחס לשירות הנוכחי. נכון למועד הזכאות המלא לפיצויים הנדחים, היה על המעסיק לצבור את הערך הנוכחי של אותן הטבות הצפויות לשלם בעתיד. בהתאם לתנאי ההסדר, יתכן שיהיה צורך לרשום צבירה על בסיס תוחלת החיים של העובד, כפי שהיא נתמכת בטבלאות התמותה, או לפי העלות המשוערת של חוזה קצבה.

דוגמה לחשבונאות פיצויים נדחים

ארמדיל תעשיות יוצר הסכם פיצויים נדחה למנכ"ל שלה, במסגרתו הוא יהפוך זכאי להטבות הנקובות בחוזה לאחר שחלפו חמש שנים. מתנאי ההסכם עולה כי המנכ"ל יתן שירותים למשך חמש שנים על מנת להרוויח את הפיצויים הנדחים, ולכן ארמדילו צובר את עלות החוזה במשך חמש השנים הבאות.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found