לְמַמֵן

לְקִיחָה

הקצאה היא הנחיה להוצאת כספים בדרך מסוימת ובתוך פרק זמן מוגבל. לפיכך, הקצאה שולטת בהוצאות הכספים. בדרך כלל משתמשים בהקצבות על ידי ממשלות, בהן בדרך כלל הכנסות מוגבלות, ולכן יש לנקוט בזהירות רבה בבקרת ההוצאות. לדוגמא, ניתן להפריש להקצאת כספים לפרויקט שיפור בכבישים או להקמת בניין ממשלתי.