לְמַמֵן

ערך נוכחי

ערך נוכחי הוא השווי הנוכחי של מזומנים שיתקבלו בעתיד בתשלום אחד או יותר, אשר הוון בשיעור ריבית בשוק. הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הוא תמיד פחות מאותה כמות תזרימי המזומנים העתידיים, מכיוון שניתן להשקיע באופן מיידי מזומנים שהתקבלו כעת, וכך להשיג תשואה גדולה יותר מאשר מהבטחה לקבל מזומנים בעתיד.

הרעיון של ערך נוכחי הוא קריטי ביישומים פיננסיים רבים, כגון הערכת התחייבויות פנסיוניות, החלטות על השקעה ברכוש קבוע והאם לרכוש סוג השקעה אחד על פני אחר. במקרה האחרון, הערך הנוכחי מהווה בסיס משותף להשוואת סוגים שונים של השקעות.

מרכיב חיוני בחישוב הערך הנוכחי הוא שיעור הריבית לשימוש לניכיון. בעוד שריבית השוק היא הנכונה ביותר מבחינה תיאורטית, ניתן גם להתאים אותה מעלה או מטה כדי להתחשב בסיכון הנתפס בתזרים המזומנים הבסיסי. לדוגמא, אם תזרימי המזומנים נתפסו כבעייתיים ביותר, ייתכן שיצדיק שיעור היוון גבוה יותר, אשר יביא לערך נוכחי קטן יותר.

המושג ערך נוכחי חשוב במיוחד בכלכלות היפר-אינפלציוניות, שם ערך הכסף יורד כל כך מהר, עד שלתזרים המזומנים העתידיים אין ערך בכלל. השימוש בערך הנוכחי מבהיר את האפקט הזה.