לְמַמֵן

רווח תלוי

רווח מותנה הוא עלייה פוטנציאלית בנכסים שטרם התרחשה. רווח מותנה אינו מוכר בדוחות הכספיים עד להסדרת העסקה. לדוגמא, ארגון תובע מפלגה אחרת בסכום של 1,000,000 דולר. 1,000,000 $ נחשבים לרווח מותנה, אך לא מדווחים עליהם עד להסדרת התביעה בגין סכום זה. עם זאת, ניתן לתאר את מהות הרווח בגילויים הנלווים לדוחות הכספיים, כל עוד התיאור אינו מטעה ביחס למועד העלייה ברווח.