לְמַמֵן

מסגרת ייעודית מיוחדת

מסגרת ייעודית מיוחדת הינה מסגרת דיווח כספי שאינו לפי GAAP, המפעילה בסיס חשבונאי במזומן, במס, רגולטורי, חוזי או אחר. לדוגמה, בסיס מיסוי של חשבונאות משמש להגשת דוח המס של ארגון לתקופה המכוסה בדוחות הכספיים שלה. מסגרות אלה מיועדות לקהל מיוחד יותר מאחת מהמסגרות הכלליות, כגון עקרונות חשבונאיים מקובלים (GAAP).

אופיה של מסגרת ייעודית מיוחדת יכול לשנות את תוכן ומבנה הדוחות הכספיים של הישות והגילויים הנלווים אליהם. יש לציין את סוג מסגרת המטרה המיוחדת בדוח ההערכה, הביקורת או הביקורת שמבקר מבקר; ייתכן שיהיה צורך בגילויים נוספים.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found