לְמַמֵן

טכניקות ביקורת במקביל

טכניקות ביקורת במקביל כוללות בחינה אוטומטית שוטפת של תהליכים עסקיים. זה מושג על ידי הטמעת שגרות משנה לביקורת במערכות היישומים המשמשות עובדים לעיבוד עסקאות. לאחר מכן המערכת מסמנת עסקאות חריגות לבדיקת צוות הביקורת. לגישה זו יש יתרון בכך שהיא מספקת סקירה מלאה של כל העסקאות, ולא על גדלי המדגם הקטנים שבודקים בדרך כלל. טכניקות ביקורת במקביל שימושיות במיוחד כאשר קיים צורך מוגבר לאתר שגיאות ואי סדרים באופן מיידי. גישה זו הופכת נפוצה יותר, מכיוון שעסקים גדולים יותר משתמשים במערכות משולבות מאוד להפעלת הפעילות שלהם.