לְמַמֵן

תזרים מזומנים מפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה הם פריט בדוח תזרימי המזומנים, שהוא אחד המסמכים הכוללים דוחות כספיים של החברה. פריט שורה זה מכיל את סך השינויים שחוותה חברה במהלך תקופת דיווח ייעודית ברווחי או הפסדי השקעה, וכן מכל השקעה חדשה או מכירה של רכוש קבוע. הפריטים שעשויים להיכלל בפריט שורה של פעילויות השקעה כוללים את הדברים הבאים:

  • רכישת רכוש קבוע (תזרים מזומנים שלילי)

  • מכירת רכוש קבוע (תזרים מזומנים חיובי)

  • רכישת מכשירי השקעה, כגון מניות ואג"ח (תזרים מזומנים שלילי)

  • מכירת מכשירי השקעה כגון מניות ואג"ח (תזרים מזומנים חיובי)

  • הלוואת כסף (תזרים מזומנים שלילי)

  • גביית הלוואות (תזרים מזומנים חיובי)

  • התמורה מהסדרי ביטוח הקשורים לנכסים קבועים שניזוקו (תזרים מזומנים חיובי)

אם חברה מדווחת על דוחות כספיים מאוחדים, פריטי השורה הקודמים יצטברו את פעילויות ההשקעה של כל החברות הבנות הכלולות בתוצאות המאוחדות.

תזרים המזומנים מפריט פעילויות השקעה הוא אחד הפריטים החשובים יותר בדוח תזרימי המזומנים, שכן הוא יכול להוות מקור משמעותי או שימוש במזומן המקזז משמעותית כל סכום תזרימי מזומנים חיובי או שלילי שנוצר מפעילות. חשוב במיוחד בתעשיות כבדות הון, כגון ייצור, הדורשות השקעות גדולות בנכסים קבועים. כאשר עסק מדווח על תזרים מזומנים נטו שלילי ברכישת רכוש קבוע, זהו אינדיקטור חזק לכך שהמשרד נמצא במצב צמיחה ומאמין שהוא יכול לייצר תשואה חיובית על השקעות נוספות.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found