לְמַמֵן

מבחן ביקורת

מבחן ביקורת הוא מדגם שנלקח מאוכלוסייה גדולה יותר, מתוך כוונה לבדוק את המדגם למאפיינים מסוימים, אשר לאחר מכן מוחזרים על כלל האוכלוסייה. לדוגמה, אם ביקורת מס מכירה חושפת 100 דולר מס מכירה שלא פדיון במבחן ביקורת של 1% מכלל החיובים ללקוחות, התוצאה של 100 דולר מוחזרת על מנת להעריך כי כלל אוכלוסיית החיובים מכילה 10,000 דולר מיסי מכירה שלא פדיון. מבחני ביקורת יכולים להפחית במידה ניכרת את כמות העבודה הנדרשת על ידי רואה החשבון המבקר בביצוע הביקורת.