לְמַמֵן

הגדרת צ'ק רשום

המחאה רשומה מונפקת ומובטחת גם על ידי בנק מטעם לקוח המספק לו את כספי ההמחאה. הכספים עשויים להגיע מתשלום במזומן, או מחשבון הבנק של הלקוח. בנקים גובים עמלה עבור שירות זה מכיוון שהם מעניקים ערבות לתשלום.

צ'ק רשום נקרא גם צ'ק מוסמך.