לְמַמֵן

הגדרת רישום שכר

פנקס שכר הוא דוח המסכם את התשלומים ששולמו לעובדים במסגרת שכר עבודה. הסיכומים במרשם זה יכולים לשמש כבסיס לרישום יומן שכר. המידע המופיע בפנקס השכר יכול לכלול את הדברים הבאים:

  • שם העובד

  • מספר עובד

  • מספר ביטוח לאומי לעובד

  • שכר ברוטו

  • שכר נטו

  • ניכויי שכר

  • ניכוי ניכוי מס

  • שעות עבודה קבועות

  • שעות עבודה נוספות

  • סוגים אחרים של שעות עבודה

מנהל החשבונות שמנהל את השכר התקופתי משתמש בגרסאות ראשוניות של פנקס השכר כדי להבטיח שהתשלומים עובדו כהלכה. אם יש שגיאות, הרי ששכר המשכורת מופעל שוב והרשם נבדק עם שגיאות נוספות. כביקורת, מנהל בדרך כלל צריך לבדוק ולאשר רשמית את פנקס השכר הסופי לפני הוצאת התשלומים לעובדים.