לְמַמֵן

עומק התפקיד

עומק התפקיד הוא כמות הסמכות והאחריות הקשורים לתפקיד. הגדלת רמות הסמכות והאחריות מעניקה לעובד שליטה רבה יותר על אופן קבלת ההחלטות ועל אופן ביצוע העבודה. גישה זו מוצלחת ביותר כאשר היא מלווה במשוב מתמשך לגבי ביצועיו של האדם. לדוגמא, עובד בייצור יכול לפתח דרכים חלופיות לייצור מוצר.

רמת עומק גבוהה בעבודה מובילה בדרך כלל לשביעות רצון העובדים, מה שמצמצם את תחלופת העובדים.