לְמַמֵן

מאזן פתיחה

מאזן פתיחה מכיל את יתרות ההתחלה בתחילת תקופת הדיווח. יתרות אלה מועברות לרוב ממאזן הסיום לתקופת הדיווח שקדמה לה. אם עסק התחיל זה עתה, אז המאזן הפותח לא יכלול יתרות חשבונות כלל, או אולי תרומות הון (וקיזוז יתרות מזומנים) של המשקיעים.

מידע על מאזן פתיחה נחוץ גם לתקציב המגבש מאזנים לתקופות עתידיות, כך שיתרות הסיום מהתקופה האחרונה בפועל ישולבו בחישובי המאזן השוטפים.