לְמַמֵן

פונקציית תעודה

הפונקציה המעידה היא תהליך ביצוע בדיקת הדוחות הכספיים של ישות על ידי צד שלישי, כאשר התוצאה היא ההסמכה הרשמית של הצד השלישי לפיה הדוחות הכספיים מציגים באופן הוגן את התוצאות הכספיות והמצב הכספי של הישות. פונקציית המעידה היא התפקיד העיקרי של רואה החשבון המוסמך. ללא פונקציית המעידה, לקהילת ההשקעות לא תהיה שום דרך לאמת שהדוחות הכספיים של הארגונים בהם הם משקיעים מדויקים.