לְמַמֵן

הוצאות משלוח

הוצאות משלוח הן חשבון ספר חשבונות כללי, בו מאוחסנים כל הוצאות ההובלה שהעסק עובר. ההוצאות העשויות להיות מאוחסנות בחשבון זה כוללות עלויות דלק ותשלומים ששולמו עבור שירותי הובלה של צד שלישי. חשבון זה עשוי להיכלל בעלות פריט השורה שנמכר בסחורה בדוח רווח והפסד.