לְמַמֵן

מבטיחים לשלם הסכם

הבטחה לתשלום הסכם היא שטר חוב. הוא מפרט את סכום החוב החוב, את התנאים שבהם יוחזר הכסף, את שיעור הריבית ומה יקרה אם הכסף לא יוחזר במועד. נעשה שימוש בהסכם מסוג זה כאשר לקוח לא שילם סכום שהועמד לרשותו באשראי סחר, וכעת הנושה מתעקש על הסדר הלוואות רשמי לשיפור סיכויי ההחזר. ניתן להשתמש בו גם עם אנשים פרטיים, כך שלמוכר יש חוב העדפה שהוא בכיר למוכרים אחרים שרק העמידו אשראי מסחרי לאדם. ייתכן שיהיה צורך בהסכמי הבטחה לתשלום עבור הלוואות ליום המשכורת, הלוואות לרכב ומשכנתאות.