לְמַמֵן

התקציב הקבוע

תקציב קבוע הוא תוכנית פיננסית שאינה משתנה בגלל שינויים בפעילות בפועל. מכיוון שרוב החברות חוו שינויים משמעותיים מרמות הפעילות הצפויות שלהן בתקופה הכוללת תקציב, הסכומים בתקציב עשויים להשתנות מהתוצאות בפועל. הסטייה הזו עשויה לגדול עם הזמן. המצבים היחידים בהם תקציב קבוע עשוי לעקוב קרוב לתוצאות בפועל הם כאשר:

  • העלויות קבועות במידה רבה, כך שההוצאות לא ישתנו ככל שההכנסות משתנות

  • הענף אינו נתון לשינויים רבים, כך שההכנסות צפויות באופן סביר

  • החברה נמצאת במצב מונופול, בו הלקוחות חייבים לקבל את התמחור שלה

רוב החברות משתמשות בתקציבים קבועים, מה שאומר שהם מתמודדים באופן שגרתי עם שינויים גדולים בין התוצאות בפועל לתוצאות המתוקצבות. זה גם נוטה לגרום לחוסר הסתמכות של העובדים על התקציב, ובשונות הנגזרת ממנו.

דרך טובה למתן את החסרונות של תקציב קבוע היא לשלב אותו עם תקצוב מתמשך, שבו תקופת תקציב חדשה מתווספת בסוף התקציב ברגע סיום תקופת התקציב האחרונה. על ידי כך, התחזיות האחרונות משולבות בתקציב, תוך שמירה על תקציב לשנה מלאה בכל עת.

דרך נוספת למתן את ההשפעות של תקציב קבוע היא לקצר את התקופה המכוסה עליו. לדוגמא, התקציב עשוי לכלול תקופה של שלושה חודשים בלבד, ולאחריה ההנהלה מגבשת תקציב נוסף שנמשך שלושה חודשים נוספים. לפיכך, למרות שהסכומים בתקציב קבועים, הם חלים על פרק זמן כה קצר, עד שלא יהיה לתוצאות בפועל זמן רב לסטות מהציפיות.

התקציב הקבוע אינו יעיל להערכת ביצועי מרכזי עלות. לדוגמא, מנהל מוקד עלות עשוי לקבל תקציב קבוע גדול, ויוציא הוצאות מתחת לתקציב ויתוגמל על כך, למרות שירידה כוללת גדולה בהרבה בהכנסות החברה הייתה צריכה לחייב הפחתת הוצאות גדולה בהרבה. אותה בעיה מתעוררת אם ההכנסות גבוהות בהרבה מהצפוי - מנהלי מרכזי עלות צריכים להוציא יותר מהסכומים המצוינים בתקציב הקבוע הבסיסי, ולכן נראה שיש להם שינויים לא נוחים, למרות שהם פשוט עושים את מה שצריך כדי לשמור עם דרישת הלקוח.

ההפך מתקציב קבוע הוא תקציב גמיש, כאשר התקציב נועד לשנות בתגובה לשינויים ברמות הפעילות. נוטים להיות שונות קטנה בהרבה מהתקציב כאשר משתמשים בתקציב גמיש, מכיוון שהמודל עוקב אחר הרבה יותר קרוב לתוצאות בפועל.

תנאים דומים

תקציב קבוע מכונה גם תקציב סטטי.