לְמַמֵן

זמן ערך מוסף

זמן ערך מוסף הוא הזמן המושקע שמשפר את תוצאת התהליך. זה בדרך כלל רק זמן העיבוד המשויך לייצור. כל המרווחים האחרים הקשורים לתהליך, כגון זמן המתנה וזמן תור, אינם תורמים דבר לתוצאה ולכן נחשבים לזמן שאינו ערך מוסף. מושג זה משמש לזיהוי פעילויות שאינן בעלות ערך מוסף וחיסולן מתהליך, כך שהזמן הכולל הנדרש להשלמת תהליך מצטמצם. כאשר משך תהליך הייצור הצטמצם באופן זה, זה יכול להיות יתרון תחרותי, מכיוון שעסק יכול להגיב מהר יותר לדרישות הלקוח.

יתכן שניתן לדחוס את כמות זמן הערך המוסף בתהליך. עם זאת, בדרך כלל קל יותר לחסל או להפחית את זמן הוספת ערך שאינו ערך, מכיוון שהוא מהווה חלק כה גדול מזמן העיבוד הכולל.