לְמַמֵן

הוצאות חיוב בשירות הבנקים

הוצאות חיוב בשירות הבנק הם שמו של חשבון בו מאוחסנים כל העמלות הנגבות מחשבונות הבנק של הארגון על ידי הבנק שלו. סביר יותר שיש להשתמש בחשבון נפרד זה כאשר עסק מנהל מספר רב של חשבונות בדיקה ורוצה לנתח את עלויות האחזקה שלהם. כשיש פחות חשבונות צ'קים או שהעמלות נמוכות למדי, סביר להניח שדמי שירות יירשמו בחשבון הוצאות שונות.