לְמַמֵן

מידע לקוח חסוי

מידע לקוח חסוי הוא כל מידע לקוח שאינו זמין לציבור. מידע סודי עשוי לכלול טכנולוגיה, סודות מסחריים, מידע הנוגע לפעילות עסקית ואסטרטגיות ומידע הנוגע ללקוחות, תמחור ושיווק. דרך נוספת להגדיר מידע חסוי היא כל דבר שעלול להזיק ללקוח אם הוא נחשף.

קוד ההתנהגות המקצועי של AICPA מתאר מספר תרחישים הכוללים מידע חסוי על לקוחות, וקובע כיצד רואה החשבון צריך להתייחס למידע זה.