לְמַמֵן

ההסמכה לדאגה הולכת

עקרון הדאגה לעניין הוא שאתה מניח שעסק ימשיך בעתיד, אלא אם כן יש ראיות להיפך. כאשר מבקר מבצע בדיקת רישומי החשבונאות של חברה, מוטלת עליו החובה לבדוק את יכולתה להמשיך כעסק הולך; אם ההערכה היא כי קיים ספק מהותי ביכולתה של החברה להמשיך בעתיד (המוגדר בשנה שלאחר מכן), יש לכלול כשירות בדבר המשך בחוות דעתו על הדוחות הכספיים של החברה. הצהרה זו מוצגת בדרך כלל בפסקת הסבר נפרדת העוקבת אחר פסקת חוות דעת המבקר.

אין נהלים ספציפיים שעליהם על המבקר לנקוט כדי להגיע לחוות דעת על עסק. במקום זאת, מידע זה נגזר מהסכום הכולל של כל שאר הליכי הביקורת שבוצעו. אינדיקטורים לבעיה פוטנציאלית לדאגה הם:

  • מגמות שליליות . יכול לכלול ירידה במכירות, הגדלת עלויות, הפסדים חוזרים, יחסים פיננסיים שליליים וכו '.

  • עובדים . אובדן מנהלי מפתח או עובדים מיומנים, כמו גם קשיי עבודה מסוגים שונים, כמו שביתות.

  • מערכות . שמירת תיעוד חשבונאית לא מספקת.

  • חוקי . הליכים משפטיים נגד החברה, אשר עשויים לכלול התחייבויות ועונשים ממתינים הקשורים להפרת חוקים סביבתיים או אחרים.

  • קניין רוחני . אובדן או פקיעת רישיון מפתח או פטנט.

  • מבנה עסקי . החברה הפסידה ולא הצליחה להחליף לקוח מרכזי או ספק מפתח.

  • מימון . החברה קיבלה ברירת מחדל בהלוואה או אינה מצליחה לאתר מימון חדש.

את ההסמכה של רואה החשבון המבקר ניתן להקל על ידי ההנהלה אם יש לה תוכנית להתמודד עם הבעיה. אם קיימת תוכנית כזו, על המבקר להעריך את הסבירות ליישומה ולהשיג עניין ראייתי לגבי המרכיבים המשמעותיים ביותר בתכנית. לדוגמא, אם המנכ"ל הצהיר כי יאריך הלוואה לחברה לכיסוי מחסור במזומן צפוי, עניין ראייתי עשוי להיחשב כשטר חוב בו המנכ"ל מחויב לספק סכום כספי מוגדר לחברה.

ההסמכה לדאגה עסקית מדאיגה מאוד את המלווים, מכיוון שהיא מהווה אינדיקטור מרכזי לחוסר יכולתה של חברה להחזיר את חובותיה. ישנם מלווים המציינים במסמכי ההלוואה שלהם כי הסמכה לדאגה הולכת תביא להאצת כל תשלומי ההלוואות שנותרו. מלווה מעוניין בדרך כלל רק בהלוואות לעסק שקיבל חוות דעת בלתי מוסמכת ממבקריו בדבר דוחותיו הכספיים.

מבקר השוקל להנפיק הסמכה לדאגה הולכת ידון בנושא עם ההנהלה מראש, כך שההנהלה תוכל ליצור תוכנית הבראה שעשויה להספיק בכדי למנוע ממבקר הוצאת ההסמכה. לפיכך, ההסמכה לדאגה הולכת היא נושא מרכזי, אך תהיה לך הזדמנות למצוא דרך לעקוף את הבעיה ואולי למנוע מהמבקר להנפיק אותה.