לְמַמֵן

חשבון מכירות

חשבון מכירות מכיל את התיעוד של כל עסקאות המכירה. זה כולל גם מזומנים וגם מכירות אשראי. לאחר מכן משויך סכום החשבון עם חשבון ההחזר והקצבאות כדי להפיק את נתון המכירות נטו המופיע בדוח רווח והפסד.

תפיסת חשבון המכירות יכולה להתייחס גם ללקוח נוכחי. לאחר שמבצעים מכירות ללקוח, זה מכונה חשבון מכירות.