לְמַמֵן

חיים פיזיים

החיים הפיזיים הם פרק הזמן שנכס נשאר פונקציונלי. פרק זמן זה עשוי להיות ארוך משמעותית מחיי השימוש השימושיים של נכס, מכיוון שנכס פונקציונלי עדיין עשוי להיות מוחלף בנכס פרודוקטיבי יותר. כמו כן, הנכס עשוי להתייקר מכדי לפעול ברווחיות לאחר תקופת זמן. לדוגמה, מכונה עשויה להיות מסוגלת לעבד 100 יחידות לשעה, ותאורטית יכולה לעשות זאת במשך 20 השנים הבאות. עם זאת, תוחלת החיים שלו עשויה להיות רק 5 שנים, מכיוון שניתן להחליף אותה באותה עת במכונה שיכולה לעבד 500 יחידות לשעה.