לְמַמֵן

הגדרת שונות נוחה

שונות חיובית מצביעה על כך שעסק הכניס יותר הכנסות מהצפוי או שהוציא פחות הוצאות מהצפוי. בגין הוצאה, מדובר בעודף של סכום סטנדרטי או מתוקצב על פני הסכום שנוצר בפועל. כאשר מדובר בהכנסות, שונות חיובית היא כאשר ההכנסה בפועל מוכרת גדולה מהסכום הסטנדרטי או המתוקצב.

הדיווח על סטיות חיוביות (ולא חיוביות) הוא מרכיב מרכזי במערכת פיקוד ובקרה, כאשר התקציב הוא הסטנדרט לפיו בוחנים את הביצועים, וההפרש מאותו תקציב מתוגמל או נענש.

השגת שונות חיובית (או, לצורך העניין, שונות לא טובה) אינה אומרת בהכרח הרבה מכיוון שהיא מבוססת על סכום מתוקצב או תקני שאולי אינו מהווה אינדיקטור לביצועים טובים. בפרט, שינויים נוחים הקשורים למחיר (כגון שונות שיעורי העבודה ושונות מחירי הרכישה) נגזרים רק מההפרש בין המחירים בפועל לצפוי ששולמו, ולכן אין להם כל השפעה על היעילות הבסיסית של פעילות החברה.

תקציבים וסטנדרטים מבוססים לעתים קרובות על התגוששות פוליטית כדי לראות מי יכול לנצח את הסטנדרטים הבסיסיים שלהם או את התקציבים בסכום הגדול ביותר. כתוצאה מכך, ייתכן כי נוצרה שונות חיובית גדולה על ידי קביעת תקציב או תקן נמוכים מדי. הפעם היחידה שבה כדאי לשים לב לשונות חיובית (או שלילית) היא כאשר היא נבדלת בצורה חדה מקו המגמה ההיסטורי, והסטייה לא נגרמה בגלל שינוי בתקציב או בתקן.