לְמַמֵן

נכסים נטו מוגבלים זמנית

נכסים נטו מוגבלים זמנית הם נכסי גוף ללא מטרות רווח שיש להם מגבלה מיוחדת שהוטלה על ידי התורם. המגבלה מחייבת שימוש בנכסים בדרך מסוימת, או שההגבלה תוסר לאחר פרק זמן מסוים.