לְמַמֵן

טיוטת ראייה

טיוטת ראייה היא שטר חליפין המגיע לתשלום על פי דרישה. אין עיכוב בתשלום. נעשה שימוש במכשיר זה כאשר יצואן מעוניין לשמור על כותרתו של סחורה שנשלחה עד לתשלום, בדרך כלל מכיוון שהיבואן נחשב לסיכון אשראי. כדי לשלם, יש להציג טיוטת ראייה יחד עם מכתב אשראי ושטר מטען.